Online melden

Contactpersoon

Volgens artikel 7 van de WagwEU heeft u een contactpersoon nodig die in Nederland gevestigd is op het moment dat de dienst in Nederland verricht wordt.

WagwEU B.V. kan voor u als contactpersoon optreden.

De voordelen voor het inhuren van een Nederlands contactpersoon zijn aanzienlijk:

 • De contactpersoon verzorgt de complete melding van de door de Nederlandse overheid gevraagde informatie.
 • De contactpersoon zal de door u aangereikte gegevens op echtheid en geldigheid controleren
 • Voorafgaand aan het bezoek aan Nederland wordt een bevestiging van de melding die uw werknemer en/of chauffeur moet kunnen tonen, verstuurd
 • Geen verplichte aanvraag eHerkenning eH3 of eiDAS
 • Geen taalbarrières tussen de Nederlandse overheid en uw organisatie
 • Uw contactpersoon is werkzaam bij WagwEU B.V.; een in Nederland gevestigd administratiekantoor
 • Uw contactpersoon is beschikbaar om vragen te beantwoorden. Dit levert tijdwinst op en u kunt onverstoord doorgaan met het uitvoeren van uw corebusiness
 • Door een correcte aanlevering van de informatie naar de Nederlandse overheid voorkomt u bij controle hoge boetes.
 • De plicht voor de dienstverrichter om te melden is in artikel 8 WagwEU vastgelegd.
 • De dienstverrichter blijft verantwoordelijk voor de melding.
 • WagwEU B.V. zorgt ervoor dat uw bedrijfsdata veilig; niet langer dan strikt noodzakelijk; en volgens de AVG regelementen worden bewaard