Online melden

Handhaving en toezicht

De Inspectie SZW houdt toezicht op de WagwEU en op de naleving van de Nederlandse arbeidswetgeving. Bij controle door de Inspectie SZW kan een boete worden opgelegd bij het niet naleven van de WagwEU of de Nederlandse arbeidswetgeving. De sociale partners houden toezicht op de naleving van de bepalingen in de cao′s.

Blijkt uit een controle van andere gegevens of bij een bezoek aan de werkplek dat de komst van de buitenlandse werknemers niet gemeld is, dan kunnen de werkgever én de klant/opdrachtgever beide een boete krijgen.

Voor zelfstandigen geldt een beperkte verplichting om te melden en documenten op de werkplek beschikbaar te hebben. Dit om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer een zelfstandige (zzp′er) door een klant/opdrachtgever wordt ingehuurd, maar in praktijk werknemer is.

Voor overtredingen van de meldplicht die zijn begaan voor 1 september 2020, wordt geen boete opgelegd. Hiermee krijgen buitenlandse dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers enige tijd om bekend te raken met de meldplicht. Daarbij is onderkend dat het, ondanks de voorlichting die in dit kader wordt geboden, voor kan komen dat niet in alle gevallen in eerste instantie volledig juist aan de meldingsplicht wordt voldaan.

De termijn tot 1 september 2020 geldt niet voor meldingen die tot 1 maart 2020 gedaan moesten worden op grond van de Wet arbeid vreemdelingen voor grensoverschrijdende dienstverrichting. Dit betreft namelijk de voortzetting van een reeds bestaande meldplicht.