Online melden

Ik heb een tijdelijke opdracht in Nederland

Heeft u een tijdelijke opdracht naar Nederland of gaat u tijdelijk werken in Nederland, dan is het belangrijk om te weten dat vanaf 1 maart 2020 een meldingsplicht geldt voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Het gaat hierbij om een bouwproject, een transportopdracht of welke andere bedrijfsactiviteit dan ook.

Via een online meldloket moet in Nederland o.a. aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, over welke periode en of zij werknemers meebrengen. Meer informatie inzake deze wet kunt u lezen op: www.postedworkers.nl

WagwEU B.V. kan deze aangifte volledig voor u verzorgen. Wij treden voor u op als verplicht contactpersoon in Nederland en nemen alle zorgen die de melding met zich meebrengt uit handen.

Naast het verzorgen van uw complete aangifte, onderhouden we ook het verplichte contact tussen uw bedrijf en de Nederlandse overheid. U hoeft zich niet druk te maken over enige taalbarrières.

Uiteraard zal WagwEU B.V. uw gegevens conform de AVG regelgeving veiligstellen en niet langer dan noodzakelijk bewaren. Op deze manier bent u er van verzekerd dat uw aangifte goed wordt verzorgd en voorkomt u onnodige hoge boetes welke bij onjuiste naleving van de meldingsplicht door de Nederlandse overheid kunnen worden opgelegd.

Voor meer informatie kunt u zich vrijblijvend wenden tot WagwEU B.V. via info@wagweu.com