Online melden

Niet melden

U hoeft zich niet te melden als dienstverrichter of zelfstandige werkzaam in een van de sectoren die in de Standaard Bedrijfsindeling worden aangeduid met de volgende classificaties:

Vervoer en opslag, de groepen:

 • Personenvervoer per spoor
 • Goederenvervoer per spoor
 • Personenvervoer over de weg
 • Transito Goederenvervoer over de weg
 • Vervoer over water
 • Luchtvaart
 • Post en koeriers

Ook zijn er overige uitzonderingen die niet gemeld hoeven te worden.

Incidentele arbeid

In een aantal gevallen van incidentele arbeid hoeft u uw werknemers niet te melden. Deze uitzonderingen gelden niet als u een werknemer uit een derde land (een land buiten de Europese Economische Ruimte (EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland) detacheert op grond artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav).

U hoeft uw werknemers niet te melden als u ze tijdelijk de volgende soorten incidentele werkzaamheden laat uitvoeren:

 • Initiële assemblage of de eerste installatie van een goed, uitgevoerd door gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers. Mits de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel zijn van een overeenkomst voor de levering van goederen en noodzakelijk zijn voor het in werking stellen ervan en de duur van de werkzaamheden niet meer dan acht dagen bedraagt, tenzij het werkzaamheden in de sector bouwbedrijf betreft.
 • Dringend onderhoud of reparaties aan werktuigen, machines of apparatuur, die door de dienstverrichter zijn geleverd aan de dienstontvanger ten behoeve waarvan de reparaties of het onderhoud plaatsvinden, dan wel werknemers die door de dienstverrichter geleverde software installeren, aanpassen, of die instrueren over het gebruik van die software. Mits hun verblijf noodzakelijk is voor deze activiteiten en niet meer dan 12 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 36 weken bedraagt.
 • Het bijwonen van wetenschappelijke congressen, mits het verblijf niet meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.
 • Zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met bedrijven of instellingen, mits het verblijf niet meer dan 13 weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.
 • Werknemers die als correspondent werkzaam zijn in dienst van een publiciteitsmedium dat zijn hoofdzetel buiten Nederland gevestigd heeft.
 • Deelnemers aan internationale sportwedstrijden en hun vaste persoonlijke begeleiders, mits hun verblijf niet meer dan 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken bedraagt.
 • Artiesten en musici en hun vaste persoonlijk begeleiders die een voorstelling uitvoeren, beeldend kunstenaars, conservators of restauratoren, mits hun verblijf niet meer dan 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken bedraagt.
 • Gastdocenten die werkzaam zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.
 • Onderzoekers en leden van een wetenschappelijk team die door een universiteit of een wetenschappelijke instelling worden tewerkgesteld, die in Nederland aan een wetenschappelijk programma van een universiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, mits hun verblijf niet meer dan 13 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.