Online melden

Onjuiste melding

Klopt de melding niet? Vraag uw werkgever of hij de gegevens aanpast. Weigert uw werkgever dit, dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uw gegevens te laten wijzigen. De Inspectie SZW kan uw werkgever of zijn contactpersoon vervolgens vragen de melding aan te passen. Eventueel kan de Inspectie SZW uw werkgever ook een boete opleggen. Het streven is om binnen vier weken gehoor te geven aan het verzoek. Ook hier vragen wij u om uw verzoek zo compleet mogelijk in te dienen, met een kopie van een geldig identificatiebewijs zoals hierboven beschreven.