Online melden

Transportsector

De transportbranche kent uitzonderingen op de meldingsverplichting. Het merendeel van het vervoer is uitgesloten van de meldingsplicht en is het mogelijk om voor goederenvervoer over de weg gebruik te maken van een jaarmelding.

Jaarmelding

U kunt gebruik maken van de jaarmelding als u als dienstverrichter of zelfstandige werkzaam bent in de sector Goederenvervoer over de weg. Dit geldt ook als u in opdracht van een in Nederland gevestigde dienstontvanger diensten levert.

Niet melden

U hoeft zich niet te melden als dienstverrichter of zelfstandige werkzaam in een van de sectoren die in de Standaard Bedrijfsindeling worden aangeduid met de volgende classificaties:

Vervoer en opslag, de groepen:

  • Personenvervoer per spoor
  • Goederenvervoer per spoor
  • Personenvervoer over de weg
  • Transito Goederenvervoer over de weg
  • Vervoer over water
  • Luchtvaart
  • Post en koeriers