Online melden

Verplichte controle van (de juistheid van) de melding

Nederlandse bedrijven die een onderneming of een meldingsplichtige zelfstandige uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER; alle EU-lidstaten + Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) of Zwitserland inhuren voor een tijdelijke opdracht in Nederland, zijn (als klant/opdrachtgever/dienstontvanger) verplicht om te controleren of de melding correct is ingevoerd in het meldloket op postedworkers.nl. Zij ontvangen een bericht als de buitenlandse dienstverrichter of zelfstandige zijn komst naar Nederland heeft gemeld en kunnen de melding online inzien en controleren. Staan er onjuistheden in de melding? Dan kunnen zij dit melden in het online meldloket en de buitenlandse dienstverrichter of zzp′er vragen om de informatie te corrigeren.