Online melden

Wat moet er gemeld worden?

Als buitenlandse werkgever of meldingsplichtige zelfstandige moeten er o.a. de volgende zaken in het online meldloket gemeld worden:

  • a) de identiteit van de melder
  • b) uw bedrijfsgegevens
  • c) uw contactpersoon, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU
  • d) de identiteit van de klant/opdrachtgever
  • e) de sector waarin u in Nederland werkzaam zal zijn
  • f) het adres van de werkplek
  • g) verwachte duur van de werkzaamheden
  • h) de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon
  • i) de identiteit van werknemer(s) die tijdelijk in Nederland komen werken
  • j) de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor uw werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke sociale zekerheidsregeling.