Online melden

Privacy- en cookiereglement

Algemeen privacyreglement

Deze website wordt beheerd door WagwEU B.V. Als u gebruik maakt van de website van WagwEU B.V. en of participant bent, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat. Hieronder kunt u lezen welke gegevens WagwEU B.V. kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren, worden bepaalde gegevens betreffende het gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u gebruik maakt van de WagwEU B.V. website, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.
U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website;
  • Invullen van formulieren;

WagwEU B.V. bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren
  • Het leveren van diensten die u van ons afneemt
  • Het opbouwen van een contacthistorie

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij WagwEU B.V. streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt WagwEU B.V. uw gegevens?

WagwEU B.V. gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen. WagwEU B.V. zal uw gegevens enkel delen met de in het kader van de participatie relevante derden van WagwEU B.V.

Contact, mailing en/of reclame

WagwEU B.V. stuurt alleen mail aan participanten. Dit betreft nooit reclame. Derden zoals administrateurs of toezichthouders, welke een aan de participanten bekende en door dezen geaccepteerde rol verrichten, sturen dezen enkel mail inzake de door dezen gehouden participatie.

Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Inzicht in uw gegevens?

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die WagwEU B.V. over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij WagwEU B.V. U kunt op basis van de uitkomsten WagwEU B.V. ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door WagwEU B.V. Voor vragen en opmerkingen over dit privacyreglement kunt u altijd contact opnemen via info@wagweu.com

Websites van derden

Dit privacy- en cookiereglement is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen privacyreglement

WagwEU B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Het verdient daarom aanbeveling om dit privacyreglement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.