Zgłoś to online

Pracuj legalnie w NL w szybki sposób

WagwEU B.V.

Usługa powiadamiania

Jeśli masz czasowy przydział do Holandii lub zamierzasz tymczasowo pracować w Holandii, ważne jest, aby wiedzieć, że od 1 marca 2020 r.obowiązek zgłoszenia dotyczy pracodawców (usługodawców) i osób prowadzących działalność na własny rachunek z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

EOG obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, Norwegię, Liechtenstein i Islandię. Dotyczy to projektu budowlanego, zamówienia transportowego lub innej działalności gospodarczej.

WagwEU B.V. can take care of this declaration completely for you. In addition, we act as a mandatory contact person in the Netherlands who takes care of everything for you.

WagwEU B. V. może zająć się tą deklaracją całkowicie za Ciebie. W Holandii działamy jako obowiązkowa osoba kontaktowa i zajmujemy się wszystkimi obawami wynikającymi ze sprawozdania. Aby uzyskać więcej informacji można skontaktować się z nami poprzez info@wagweu.com

Attention! As of July 30, 2020, additional terms and conditions of employment apply to posted workers and additional obligations for foreign employers. Click here for more information.