Zgłoś to online

Co należy zgłosić

Jako zagraniczny pracodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zobowiązana do zgłoszenia, w dziale raportowania online należy zgłosić następujące informacje:

a) tożsamość zgłaszającego
b) Dane firmy
c) osoba kontaktowa, o której mowa w art. 7 WagwEU
d) tożsamość klienta/klienta
e) sektor, w którym będziesz pracował w Holandii
f) adres miejsca pracy
g) przewidywany czas trwania prac
h) tożsamość osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzenia
i) tożsamość pracownika (- ów), który (- ych) podejmuje (- ych) pracę tymczasowo w Niderlandach oraz
J) obecność Oświadczenia A1 lub innego dowodu wskazującego miejsce, w którym składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane na rzecz pracownika (- ów), w związku ze składką na rzecz właściwego systemu zabezpieczenia społecznego