Zgłoś to online

Egzekwowanie przepisów i nadzór

Inspektorat SZW nadzoruje WagwEU i przestrzeganie holenderskiego prawa pracy. W przypadku inspekcji SZW może zostać nałożona grzywna za nieprzestrzeganie przepisów WagwEU lub holenderskiego prawa pracy. Partnerzy społeczni monitorują przestrzeganie postanowień układów zbiorowych pracy.

Jeśli z kontroli innych danych lub podczas wizyty w miejscu pracy wynika, że nie zgłoszono przyjazdu zagranicznych pracowników, pracodawca i klient/klient mogą zostać ukarani grzywną.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek mają ograniczony obowiązek składania sprawozdań i posiadania dokumentów dostępnych w miejscu pracy. Ma to zapobiec pozornemu samozatrudnieniu. Samozatrudnienie istnieje wtedy, gdy osoba prowadząca działalność na własny rachunek (samozatrudnienie) jest zatrudniana przez klienta/klienta, ale w praktyce jest to pracownik.

Za naruszenia obowiązku sprawozdawczego popełnione przed 1 września 2020 r.nie zostanie nałożona Żadna grzywna. Daje to zagranicznym usługodawcom, osobom prowadzącym działalność na własny rachunek i Usługobiorcom czas na zapoznanie się z obowiązkiem sprawozdawczym. Ponadto uznano, że pomimo informacji

przedstawionych w tym kontekście może się zdarzyć, że nie we wszystkich przypadkach obowiązek zgłoszenia jest w pierwszej kolejności w pełni spełniony.

Termin do 1 września 2020 r. Nie dotyczy zgłoszeń, które miały być złożone do 1 marca 2020 r. na podstawie ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców w zakresie transgranicznego świadczenia usług. Dotyczy to kontynuacji już istniejącego obowiązku sprawozdawczego.