Zgłoś to online

Jak ten obowiązek jest egzekwowany?

Dyrektywa o egzekwowaniu przepisów zawiera środki zapewniające lepsze egzekwowanie podstawowych warunków pracy.

Na przykład służby kontrolne z Państw Członkowskich mogą wymieniać informacje i pobierać grzywny nakładane za granicą.