Zgłoś to online

Nieprawidłowe zgłoszenie

Gdy zgłoszenie jest nie jest poprawne. Zapytaj swojego pracodawcę,on może zmienić, nanieść poprawki. Jeśli pracodawca odmówi, możesz złożyć uzasadniony wniosek do Ministerstwa Spraw Społecznych i zatrudnienia o zmianę swoich danych. Inspektorat SZW może następnie poprosić pracodawcę lub jego osobę kontaktową o dostosowanie zgłoszenia. Inspektorat SZW może również nałożyć grzywnę na pracodawcę. Celem jest udzielenie odpowiedzi na wniosek w ciągu czterech tygodni. Również w tym przypadku prosimy o jak najszersze złożenie wniosku wraz z kopią ważnego dokumentu identyfikacyjnego, jak opisano powyżej.