Zgłoś to online

Obowiązek sprawozdawczy

Od 1 marca 2020 r.w Niderlandach obowiązuje również obowiązek sprawozdawczy: zagraniczni pracodawcy (usługodawcy) i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które są zobowiązane do składania sprawozdań, są zobowiązani do zgłaszania swojej działalności w Niderlandach za pośrednictwem holenderskiego internetowego punktu sprawozdawczego. Muszą to zrobić przed rozpoczęciem pracy. Muszą m.in. zgłaszać pracowników, którzy przyjeżdżają tu tymczasowo do pracy. Klient/Klient ma obowiązek sprawdzić, czy wszyscy pracownicy zagraniczni są prawidłowo zarejestrowani. Jeśli raport jest nieprawidłowy, Klient/Klient musi to zaznaczyć w raporcie.