Zgłoś to online

Obowiązkowa weryfikacja (dokładności) zgłoszenia

Przedsiębiorstwa niderlandzkie, które zatrudniają przedsiębiorstwo lub osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, zgłaszające się z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG; wszystkie państwa członkowskie UE + Norwegia, Liechtenstein I Islandia) lub ze Szwajcarii na czas określony w Niderlandach, są (jako klient/klient/Usługobiorca) zobowiązane do sprawdzenia, czy sprawozdanie zostało prawidłowo wprowadzone do działu sprawozdawczego postedworkers.nl. otrzymują wiadomość, gdy zagraniczny usługodawca lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zgłosiła swój przyjazd do Holandii i mogą wyświetlić i sprawdzić Raport online. Czy w raporcie są jakieś nieścisłości? Następnie mogą zgłosić to w dziale raportowania online i poprosić zagranicznego usługodawcę lub osobę prowadzącą działalność na własny rachunek o poprawienie informacji.