Zgłoś to online

Odpowiedzialność usługodawcy

  • WagwEU B. V. umożliwia sporządzenie raportu dla Twojej organizacji i poprowadzenie Cię przez cały proces, na przykład jako firma transportowa
  • Obowiązek zgłaszania przez Usługodawcę jest określony w art. 8 WagwEU
  • Odpowiedzialność za raport zawsze spoczywa na usługodawcy
  • Obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej spoczywa na usługodawcy