Zgłoś to online

Prawa i obowiązki pracowników w Niderlandach

Pracownicy oddelegowani do Holandii mają prawo do najistotniejszych warunków zatrudnienia, które tu obowiązują. Te warunki zatrudnienia są opisane w holenderskim ustawodawstwie pracy. W sektorach, w których obowiązuje układ zbiorowy pracy uznany za powszechnie obowiązujący, pracownicy delegowani mają również prawo do podstawowych warunków zatrudnienia wynikających z tego układu zbiorowego pracy. Pracodawcy pracowników delegowanych muszą się do tego zastosować. Więcej informacji na temat swoich praw jako pracownika delegowanego znajdziesz tutaj.