Zgłoś to online

Stawki

Do rejestracji za pośrednictwem portalu internetowego korzystamy z następujących stawek (wył. VAT):

  • Roczne powiadomienie o transporcie € 150,--
  • Jeżeli warunki jednorazowego rocznego zgłoszenia są spełnione w wysokości 150 EUR,--
  • Jeśli nie możesz skorzystać z rocznego zgłoszenia, więc jeśli jesteś zatrudniony w sektorze budowlanym, pośrednictwo pracy, sektor zatrudnienia tymczasowego lub koszty zarządzania personelem wyjdą 150 EUR,--
  • Za każdą dodatkową usługę, która musi być zgłoszona w tym samym roku € 45,--

Płatności należy dokonać przed zgłoszeniem.